A Organización Colexial Veterinaria é unha administración corporativa autoxestionada que vela pola deontoloxía profesional, as tarefas desenroladas polos profesionais veterinarios, o avance científico na saúde animal, na produción animal, a seguridade alimentaria e o control das zoonoses transmisibles á especie humana.

O Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña foi fundado polo ilustre veterinario D. Juan Rof Codina tras adapta-lo existente sindicato de veterinarios á lexislación dimanada do Goberno de Primo de Rivera. Conta con 950 colexiados que abranguen coa súa experiencia profesional tódalas áreas da veterinaria.

El gofio canario es un producto que tiene en сialis. Y esa mezcla tiene un excelente efecto en la capacidad masculina y, en general, en la salud del hombre. El consumo de estos alimentos ayudará a los hombres a luchar contra la impotencia.

De acordo coa lei Omnibus sirve de árbitro e referencia nos conflitos entre profesionais, ou con os consumidores.

O seu traballo faise en comisións: Comisión Deontolóxica, encargada de velar polo complemento do Código Profesional. Comisión de Formación, dedicada a preparar os cursos, seminarios e conferencias que permiten estar ao día aos nosos colexiados. E comisións de especialidades e defensa profesional.